Hallinnointi

Yhtiökokous

Yhtiökokous

Ylintä päätäntävaltaa Talenomissa käyttävät Yhtiön osakkeenomistajat yhtiökokouksessa, jossa he voivat käyttää puhevaltaa, esittää kysymyksiä ja äänestää.

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Varsinaisessa yhtiökokouksessa päätetään yhtiöjärjestyksen mukaisesti tilinpäätöksen vahvistamisesta, vahvistetun taseen osoittaman tuloksen käyttämisestä, vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle, hallituksen jäsenten lukumäärästä sekä hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista. Varsinainen yhtiökokous myös valitsee hallituksen jäsenet ja tilintarkastajat sekä käsittelee mahdolliset muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Hallinnointikoodin mukaisesti hallituksen puheenjohtaja, hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja ovat läsnä yhtiökokouksissa. Lisäksi varsinaisessa yhtiökokouksessa läsnä on myös tilintarkastaja. Yhtiökokouksessa, jossa päätetään uusista hallituksen jäsenistä, on läsnä hallituksen jäseneksi ehdolla oleva henkilö.

Ylimääräinen yhtiökokous on pidettävä, milloin hallitus katsoo sen aiheelliseksi tai jos tilintarkastaja taikka osakkeenomistajat, joilla on vähintään kymmenesosa (1/10) kaikista ulkona olevista osakkeista, kirjallisesti sitä vaativat ilmoittamansa asian käsittelyä varten.

Osakeyhtiölain mukaisesti osakkeenomistajat voivat myös pyytää Talenomin hallitusta lisäämään asioita seuraavan yhtiökokouksen asialistalle. Talenom julkaisee hyvissä ajoin kotisivuillaan päivämäärän, johon mennessä osakkaiden pitää ilmoittaa vaatimuksensa asioiden käsittelystä yhtiökokouksessa. Tällaisen vaatimuksen katsotaan aina saapuneen ajoissa, jos hallitus on saanut siitä tiedon viimeistään neljä (4) viikkoa ennen yhtiökokouskutsun lähettämistä.

Yhtiökokouksen koolle kutsumisesta päättää hallitus. Kutsu yhtiökokoukseen on julkaistava yhtiön internet-sivuilla aikaisintaan kaksi (2) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin aina vähintään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Osakkeenomistajan on, halutessaan osallistua yhtiökokoukseen, ilmoittauduttava ennakolta kokouskutsussa mainitulla tavalla ja viimeistään kutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokouspäivää.

Yhtiökokoukseen ilmoittautuminen tapahtuu ilmoittautumisen ollessa käynnissä yhtiön sijoittajasivuston kautta.

Yhtiökokousten asiakirja-arkisto