Hallinnointi

Sisäpiirihallinto

Sisäpiirihallinto

Sisäpiiriä koskevissa asioissa Talenom noudattaa sovellettavan lainsäädännön lisäksi Nasdaq Helsinki Oy:n antamaa sisäpiiriohjetta sekä Talenom Oyj:n hallituksen vahvistamaa omaa sisäpiiriohjetta.

Talenom julkistaa mahdollisimman pian pörssitiedotteella sillä olevan Talenomia suoraan koskevan sisäpiirintiedon yhtiön tiedonantopolitiikan mukaisesti. Jos yhtiö kuitenkin päättää lykätä sisäpiirintiedon julkistamista, kyseessä olevaa sisäpiirintietoa koskien perustetaan sisäpiiriluettelo. Sisäpiiriluetteloon merkitään viipymättä sellaiset henkilöt, joilla on pääsy Talenomia koskevaan sisäpiirintietoon.

Talenom noudattaa suljetun ikkunan periaatetta ennen tulosjulkistuksiaan. Suljetun ikkunan aikana Talenomissa johtotehtävissä toimivat henkilöt (hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja tai näiden sijaiset sekä johtoryhmän jäsenet) tai taloudellisen raportoinnin valmisteluun osallistuvat henkilöt eivät saa käydä kauppaa yhtiön liikkeelle laskemilla rahoitusvälineillä. Suljettu ikkuna alkaa 30 vuorokautta ennen yhtiön osavuosikatsauksen tai tilinpäätöstiedotteen julkistamista ja päättyy tulosjulkistusta seuraavana päivänä.

Johdon liiketoimet

Katso johdon liiketoimista julkaistuja tiedotteita

null

Osakkeenomistajat

Tutustu suurimpien osakkeenomistajiemme listaan