Sijoittajat

Sijoituskohteena > Listautumisanti 2015

TALENOM OYJ:N FIRST NORTH -LISTAUTUMISANTI 20.5.-3.6.2015

Talenom Oyj on hakenut listautumista NASDAQ OMX Helsinki Oy:n ylläpitämälle First North Finland –markkinapaikalle. Listautumisannissa tarjotaan Talenomin osakkeita yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa, institutionaalisille sijoittajille sekä Talenomin henkilöstölle. Listautumisannissa tarjotaan enintään 2 044 119 uutta Talenomin osaketta osakekohtaiseen merkintähintaan 7,36 euroa Yleisöannissa ja Instituutioannissa sekä 6,62 euroa Henkilöstöannissa. Listautumisannin seurauksena Yhtiön osakkeiden lukumäärä voi nousta enintään 7 205 319 osakkeeseen. Tarjottavien osakkeiden enimmäismäärä vastaa noin 28,4 prosenttia Yhtiön osakkeista ja osakkeiden tuottamasta äänimäärästä Listautumisannin jälkeen olettaen, että kaikki tarjottavat osakkeet merkitään. Listautumisannissa tarjotaan vain uusia osakkeita.

Talenom Oyj on julkaissut Finanssivalvonnan hyväksymän esitteen 20.5.2015. Annin ehdot ja esite ovat saatavilla kokonaisuudessaan sähköisenä näillä sivuilla ja Yhtiön verkkosivuilla sekä painettuna versiona 21.5.2015 alkaen normaalina toimistoaikana Yhtiön toimipisteestä Nuottasaarentie 5, 90400 Oulu ja Helsingin Pörssin vastaanotosta, osoitteesta Fabianinkatu 14, 00130 Helsinki.

Merkintäpaikka ja merkintäsitoumuksen antaminen

Listautumisannin merkintäpaikkana toimii FIM Sijoituspalvelut Oy ("Merkintäpaikka").

Yleisöantiin voivat osallistua sijoittajat, joiden kotipaikka on Suomessa ja jotka antavat merkintäsitoumuksensa Suomessa. Yleisöannin merkintäsitoumuksen tulee koskea vähintään 50 ja enintään 19 999 Tarjottavaa Osaketta. Yleisöantiin osallistuvat sijoittajat antavat merkintäsitoumuksen Merkintäpaikan verkkopalvelussa osoitteessa www.fim.com/talenom. Erikseen sovittaessa Yleisöantiin osallistuva sijoittaja voi antaa Sitoumuksen myös FIM Sijoituspalvelut Oy:n konttoreissa FIM Sijoituspalvelut Oy:n asiakaspalvelun (asiakaspalvelu@fim.com, p. 09 6134 6250) antamien ohjeiden mukaisesti.

Henkilöstöannin merkintäsitoumuksen tulee koskea vähintään 50 Tarjottavaa Osaketta. Sijoittajille, jotka ovat oikeutettuja osallistumaan Henkilöstöantiin, lähetetään merkintäohjeet erikseen. Henkilöstöannissa Osakkeita voivat merkitä Yhtiön ja sen konsernin palveluksessa Henkilöstöannin merkintäaikana työ- tai toimisuhteessa olevat henkilöt sekä Yhtiön hallituksen jäsenet.

Instituutioantiin voivat osallistua sijoittajat, joiden merkintäsitoumus käsittää vähintään 20 000 Osaketta. Instituutioantiin osallistuvat sijoittajat antavat merkintäsitoumukset Pääjärjestäjältä / Merkintäpaikalta saatavien tarkempien ohjeiden mukaisesti (Pääjärjestäjän puh. + 358 20 743 0280, Merkintäpaikan puh. +358 9 6134 6250).

Saman Sijoittajan yhtä useammat merkintäsitoumukset yhdistetään yhdeksi merkintäsitoumukseksi johon sovelletaan edellä mainittuja enimmäismääriä. Saman merkitsijän Yleisöannissa ja Henkilöstöannissa antamia merkintöjä ei yhdistetä.

Merkintäsitoumusta annettaessa on noudatettava esitteen kohdassa "Ohjeita Sijoittajille" esitettyjä menettelyohjeita sekä muita Merkintäpaikan mahdollisesti antamia tarkempia ohjeita.