Sijoittajat

Sijoituskohteena > Tunnusluvut

Tunnusluvut

(milj. euroa)

2016 2017 2018 2019 2020
Liikevaihto 37,0 41,4 48,9 58,0 65,2
Liikevaihdon kasvu-% 12,0 12,1 18,0 18,6 12,4
Liikevoitto 4,2 4,8 8,5 10,4 12,9
Liikevoitto liikevaihdosta, % 11,3 11,7 17,5 18,0 19,8
ROI, % (rullaava 12 kk) 12,2 13,5 21,4 20,2 19,6
Likvidit varat 4,3 4,9 5,9 7,8 9,1
Osakekohtainen tulos (euroa) 0,07 0,08 0,16 0,18 0,22
Nettotulos 2,9 3,4 6,4 7,6 9,6

Liikevaihto

EUR (milj.) %

Liikevoitto

EUR (milj.) %

Osakekohtainen tulos

euroa

Osinko

euroa

Vuosina 2016–2018 Talenom Oyj on maksanut pääoman palautusta