Sijoituskohteena

Liiketoimintamalli

Liiketoimintamalli

Olemme yksi Suomen suurimpia tilitoimistoja sekä taloushallinnon tukipalveluiden tarjoajia. Olemme keskittyneet toimimaan pienten ja keskisuurten yritysten sekä kevytyrittäjien kumppanina tarjoten heille lakisääteistä kirjanpitoa huomattavasti laajempaa palvelukokonaisuutta.

Palvelumme

  • Tilitoimistopalvelut

  • Taloushallinnon digitaaliset palvelut

  • Neuvontapalvelut

  • Rahoituspalvelut

  • TiliJaska-Palvelu pienyrittäjille

  • Kevytyrittäjäpalvelut

  • Maksutilit ja -kortit

Lue lisää palveluistamme

Tilitoimistopalveluiden korkea automaatioaste mahdollistaa laajan palvelutarjoaman

Kehitämme jatkuvasti automatisoitua tuotantolinjaa omien ohjelmistojemme avulla sekä hyödynnämme ratkaisuissamme laajasti myös ohjelmistorobotiikkaa. Vahva ohjelmisto-osaamisemme on mahdollistanut erittäin tehokkaan ja pitkälle automatisoidun kirjanpitoprosessin. Tämä on parantanut asiakastyytyväisyyttä ja -pysyvyyttä. Uskomme olevamme hyvissä asemissa toimialan murroksessa, jossa perinteisen kirjanpitäjän rooli muuttuu samalla, kun konsultointi- ja lisäarvopalvelut kasvattavat merkitystään.

Tilitoimistopalveluiden rutiinitehtävien automatisointi on vapauttanut henkilöresurssejamme korkeampaa osaamista vaativiin neuvontapalveluihin, mikä on parantanut asiakastyytyväisyyttämme ja -pysyvyyttämme.

Automaation hyöty lukuina 2017–2023

1 000 euroa

Laaja asiakaspohja ja jatkuvat sopimukset

Meillä on tuhansia asiakkaita, jotka ovat jakautuneet suhteellisen tasaisesti eri toimialoille. Näin ollen emme ole riippuvaisia yksittäisen asiakkaan tai tietyn toimialan menestyksestä.

Laaja, hajautunut ja pysyvä asiakaskunta on yksi selkeä vahvuutemme. Se tuo myös jatkuvuutta ja läpinäkyvyyttä liiketoimintaamme. Tarjoamme tilitoimistopalveluita jatkuvilla asiakassopimuksilla. Asiakassuhteemme ovat pitkiä ja laskutuksen kertyminen hyvin ennakoitavissa. Arviolta 90 prosenttia laskutuksestamme on luonteeltaan toistuvaa (recurring). Palvelut myydään kuukausittain laskutettavana palvelukokonaisuutena, jonka hinnoittelu riippuu asiakkaan valitseman palvelukokonaisuuden laajuudesta. Asiakas saa käyttöönsä omalle toimialalleen räätälöidyt järjestelmäkokonaisuudet ja Talenomin toimialaosaamisen.

Kykymme hankkia uusia asiakkaita on osoitus oman myyntiorganisaatiomme tehokkuudesta. Oma vahva myyntiorganisaatio ja uudet digitaaliset myyntikanavat yhdistettynä kilpailukykyisiin tuotteisiin ja palveluihin ovat näkyneet liikevaihtomme ja asiakastyytyväisyytemme tasaisena kasvuna.

Kilpailuedut

Oma ohjelmistokehitys yhdistettynä tilitoimistoalan osaamiseen on meille selkeä kilpailuetu, joka mahdollistaa ylivoimaisen asiakaskokemuksen tarjoamisen yrittäjäasiakkaille.

Oma ohjelmistokehitys automatisoi omia rutiinejamme, mikä vapauttaa resurssejamme korkeamman lisäarvon palvelujen tuottamiseen ja asiakaskokemuksen parantamiseen entisestään.