Sijoittajat

Osaketieto

Osaketieto

Yhtiöllä on yksi osakesarja. Kullakin osakkeella on yksi ääni yhtiökokouksessa.

Yhtiön osakepääoma on 80 000 euroa. Yhtiön osakkeet on listattu NASDAQ Helsingin päälistalla. Yhtiön osakkeet ovat kuuluneet arvo-osuusjärjestelmään 11.6.2015 lukien.

Yhtiön tiedossa ei ole osakassopimuksia.

Toimiala: Tilitoimistopalvelut