Osaketieto

Osaketieto

Yhtiöllä on yksi osakesarja. Kullakin osakkeella on yksi ääni yhtiökokouksessa.

Yhtiön osakepääoma on 80 000 euroa. Yhtiön osakkeet on listattu NASDAQ Helsingin päälistalla. Yhtiön osakkeet ovat kuuluneet arvo-osuusjärjestelmään 11.6.2015 lukien.

Yhtiön tiedossa ei ole osakassopimuksia.

Toimiala: Tilitoimistopalvelut