Sijoituskohteena

Näkymät ja ohjeistus

Näkymät ja ohjeistus

Näkymät ja ohjeistus vuodelle 2023 (julkaistu 31.1.2023)

Talenom arvioi vuoden 2023 liikevaihdon olevan noin 120–130 miljoonaa euroa sekä euromääräisen käyttökatteen ja liikevoiton kasvavan edellisestä vuodesta.

Talenom odottaa tilitoimistomarkkinan kasvavan yhtiön kaikissa toimintamaissa vuonna 2023 ja kysynnän säilyvän vakaana. Lisäksi toimialan konsolidaation ennakoidaan jatkuvan muun muassa digitalisaation aiheuttaman murroksen ja sähköisen taloushallinnon lainsäädännön kiristymisen vauhdittamana. Talenomin tavoitteena on jatkaa erittäin vahvaa kasvua ja laajentumista kaikissa toimintamaissaan sekä Euroopan muissa maissa, joissa on merkittävä mahdollisuus laajentua tilitoimistoalan digitalisaation edelläkävijänä.

Orgaanisen kasvun lisäksi ohjeistus sisältää arvion vuoden 2023 aikana mahdollisesti tehtävistä yrityskaupoista. Vuoden 2023 liikevaihdon kokonaiskasvusta valtaosan odotetaan tulevan yritysostoista. Uusille markkina-alueille laajentuminen mahdollistaa yhtiön pitkän aikavälin kasvun.

Yritysostoilla on lyhyellä aikavälillä negatiivinen vaikutus suhteelliseen kannattavuuteen. Yritysostokohteen kannattavuus nousee Talenomin ydinliiketoiminnan tasolle arviolta kolmessa vuodessa siitä, kun uudet järjestelmät on otettu kohteessa käyttöön täysimääräisesti. Ruotsissa uusien ohjelmistojen käyttöönotto on aloitettu syksyllä 2022. Talenomin viime vuosina tekemät investoinnit automaatioon, asiakasystävällisiin käyttöliittymiin ja pienasiakassegmenttiin sekä kansainvälisesti skaalautuvaan ohjelmistoalustaan tulevat nostamaan poistotasoa suhteessa liikevaihtoon, mutta operatiivinen kannattavuus paranee käyttökatteella mitattuna.