Sijoituskohteena

Näkymät ja ohjeistus

Näkymät ja ohjeistus

Ohjeistus vuodelle 2023 (päivitetty 12.10.2023)

Talenom arvioi vuoden 2023 liikevaihdon olevan noin 120–125 miljoonaa euroa, käyttökatteen noin 30–34 miljoonaa euroa, vertailukelpoisen liikevoiton ilman ohjelmistojen alaskirjauksia noin 10–13 miljoonaa euroa ja liikevoiton noin 7–10 miljoonaa euroa.

Ohjeistuksen muutoksen perusteet:

Yhtiö lähti vuoteen 2023 voimakkaan kasvustrategian mukaisesti resursoiden kovaa kasvua. Markkinatilanne kuitenkin muuttui kevään aikana merkittävästi. Yhtiön kasvu on ollut kuluvan vuoden aikana tavoiteltua hitaampaa talouden yleisen hiipumisen heijastevaikutusten seurauksena Suomessa ja Ruotsissa. Talouden heikko suhdanne on johtanut asiakaskohtaisen laskutuksen pienenemiseen asiakkaiden liiketoimintojen supistuessa sekä liikevaihdon ennakoitua pienempään kasvuun. Talenom varautui rekrytoinneissaan voimakkaampaan kasvuun, mikä yhdessä tavoiteltua heikomman liikevaihdon kanssa on painanut kannattavuutta. Toisella vuosipuoliskolla edelleen heikentyneen suhdanteen johdosta keväällä aloitettujen kannattavuuden parannustoimien vaikutus ei ehdi näkyä riittävästi loppuvuoden aikana. Nämä toimet ovat edenneet suunnitellusti ja parantavat merkittävästi ensi vuoden kannattavuuspohjaa samalla ylläpitäen strategian mukaiset kasvun edellytykset. Yhtiön liiketoiminta on edelleen toimialaan nähden erittäin kannattavaa.

Talenomin arkkitehtuuriuudistus on edennyt suunniteltua nopeammin, ja sen myötä vanhoja Suomessa käytettyjä ohjelmistoja poistetaan käytöstä. Yhtiö tekee kolmannella vuosineljänneksellä noin 3,2 miljoonan euron kertaluonteisen alaskirjauksen ohjelmistoinvestoinneista.