Sijoituskohteena

Näkymät ja ohjeistus

Näkymät ja ohjeistus

Ohjeistus vuodelle 2024

Talenom arvioi vuoden 2024 liikevaihdon olevan noin 130–140 miljoonaa euroa, käyttökatteen 34–40 miljoonaa euroa sekä liikevoiton 14–17 miljoonaa euroa.

Talenom odottaa tilitoimistomarkkinan kasvavan yhtiön kaikissa toimintamaissa vuonna 2024 ja kysynnän säilyvän vakaana. Lisäksi toimialan konsolidaation ennakoidaan jatkuvan muun muassa digitalisaation aiheuttaman murroksen ja sähköisen taloushallinnon lainsäädännön kiristymisen vauhdittamana.

Talenomin tavoitteena on jatkaa vahvaa kasvua ja laajentumista kaikissa toimintamaissaan sekä Euroopan muissa maissa, joissa on merkittävä mahdollisuus laajentua tilitoimistoalan digitalisaation edelläkävijänä. Orgaanisen kasvun lisäksi ohjeistus sisältää arvion vuoden 2024 aikana mahdollisesti tehtävistä yrityskaupoista. Yrityskauppojen määrän arvioidaan laskevan edellisen vuoden tasosta ja painottuvan enemmän strategisesti merkittäviin yrityskauppoihin. Uusille markkina-alueille laajentuminen mahdollistaa yhtiön pitkän aikavälin kasvun. Ruotsissa toteutettava ohjelmiston käyttöönottovaihe painaa kannattavuutta vuonna 2024, mutta omien ohjelmistojen käyttöönotolla on kannattavuutta selkeästi parantava vaikutus tulevina vuosina.

Yritysostoilla on lyhyellä aikavälillä negatiivinen vaikutus suhteelliseen kannattavuuteen integraatiokustannusten vuoksi. Yritysostokohteen kannattavuus nousee, kun Talenomin omat järjestelmät on otettu kohteessa käyttöön täysimääräisesti. Talenomin viime vuosina tekemät investoinnit automaatioon, asiakasystävällisiin käyttöliittymiin ja pienasiakassegmenttiin sekä kansainvälisesti skaalautuvaan ohjelmistoalustaan nostavat poistotasoa, mutta suhteellisen osuuden liikevaihdosta arvioidaan laskevan. Operatiivinen suhteellinen kannattavuus paranee käyttökatteella ja liikevoitolla mitattuna.