Hallinnointi

Hallitus

Hallitus

Talenomin hallitukseen voi yhtiöjärjestyksen mukaan kuulua vähintään neljä (4) ja enintään kahdeksan (8) varsinaista jäsentä. Hallituksen toimikausi päättyy ensimmäisen valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Jäsenistä ja heidän lukumäärästään päättää yhtiökokous. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan vuodeksi kerrallaan. Hallituksen toimikausi päättyy ensimmäisen valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Talenomin hallitus vastaa Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallituksella on yleistoimivalta päättää kaikista Talenomin hallintoon ja muihin asioihin liittyvistä kysymyksistä, jotka lain tai yhtiöjärjestyksen mukaan eivät kuulu yhtiökokoukselle tai toimitusjohtajalle.

Hallitus kokoontuu niin usein kuin on tarpeellista sen velvollisuuksien hoitamiseksi. Hallitus on päätösvaltainen, kun läsnä on enemmän kuin puolet sen jäsenistä. Hallituksen valitsee yhtiökokous.

Hallituksen tehtäviin kuuluu muun ohella Talenomin strategiasta päättäminen, toimintasuunnitelman ja budjetin vahvistaminen, puolivuotiskatsauksen, tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen käsitteleminen ja hyväksyntä. Hallitus päättää strategisesti tai taloudellisesti merkittävistä investoinneista, yritysostoista sekä vastuusitoumuksista, hyväksyy Yhtiön rahoituspolitiikan, vahvistaa Yhtiön riskienhallinta- ja raportointimenettelyn sekä päättää Yhtiön palkitsemis- ja kannustinjärjestelmästä.

Hallitus myös vastaa osinkopolitiikasta ja osakasarvon kehittymisestä, nimittää Yhtiön toimitusjohtajan ja päättää hänen työsuhde-eduistaan sekä päättää Yhtiön toimitusjohtajan sijaisen nimittämisestä.

Lisäksi hallitus seuraa ja valvoo konsernin taloudellista raportointiprosessia ja riskienhallintajärjestelmien tehokkuutta ja vastaa muista hallitukselle osakeyhtiölaissa tai muualla säädetyistä tehtävistä.

Hallitus voi perustaa valiokuntia, mikäli Talenomin toiminnan laajuus tai hallituksen tehtävien tehokas hoitaminen tätä edellyttää. Hallitus ei ole perustanut valiokuntia.

Hallituksen jäsenet

Harri Tahkola, s. 1972

KTM, KLT
Hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2017 lähtien
Hallituksen jäsen vuodesta 1998 lähtien
Suomen kansalainen

Tausta add

Keskeinen työkokemus

Harri Tahkola työskenteli Talenomin palveluksessa useissa eri tehtävissä vuosina 1994–2016, viimeksi Talenomin toimitusjohtajana vuosina 2003–2016.

Keskeiset luottamustehtävät

Harri Tahkola on toiminut hallituksen puheenjohtajana Hacap Oy:ssä vuodesta 2016, Ducap Oy:ssä vuodesta 2011, Omago Oy:ssä vuodesta 2017 lähtien sekä hallituksen jäsenenä Alfa Finance Oy:ssä vuodesta 2014, MOCAPITAL Oy:ssä vuodesta 2010 ja Citinvest Oy:ssä vuodesta 2010 lähtien.

Riippumattomuus

Harri Tahkola ei ole riippumaton yhtiöstä kokonaisarvioon (yli 10 vuotta hallituksessa) perustuen. Hänen ei katsota olevan riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista hänen omistaessaan enemmän
kuin 10 % yhtiön kaikista osakkeista.

Olli Hyyppä, s. 1969

DI
Yhtiön hallituksen jäsen vuodesta 2015 lähtien
Suomen kansalainen

Tausta add

Keskeinen työkokemus

Olli Hyyppä on toiminut Senior Vice President & Chief Information Officer -tehtävässä NXP Semiconductors -yhtiössä vuodesta 2013 lähtien vastaten globaalista tietohallinnosta. Hän on lisäksi toiminut Vice President & Chief Information Officer -tehtävässä ST Ericsson -yhtiössä vuosina 2009–2013, eri IT-asiantuntija- ja johtotehtävissä Elektrobit Oyj:ssä vuosina 1996– 2009 ja suunnittelijana Rautaruukki Oyj:ssä vuosina 1992–1996.

Keskeiset luottamustehtävät

Olli Hyyppä on toiminut Hyyppä Consulting Oy hallituksen puheenjohtajana 2018 alkaen.

Riippumattomuus

Olli Hyyppä on riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Mikko Siuruainen, s. 1975

Tradenomi, MBA
Yhtiön hallituksen jäsen vuodesta 2016 lähtien sekä vuosina 2004-2015
Suomen kansalainen

Tausta add

Keskeinen työkokemus

Mikko Siuruainen on toiminut toimitusjohtajana Alfa Finance Oy:ssä vuodesta 2014 ja Citinvest Oy:ssä vuodesta 2010 lähtien.
Mikko Siuruainen on toiminut Talenom Oy:n palveluksessa monissa eri tehtävissä
vuosina 2000–2016 muun muassa yritysneuvojana, neuvontapäällikkönä, yksikönjohtajana, yhtiön Oulun toimiston johtajana sekä varatoimitusjohtajana 2006–2016. Hän on lisäksi aiemmin toiminut Fortum Oyj:llä taloussuunnittelijana vuosina 1999–2000.

Keskeiset luottamustehtävät

Mikko Siuruainen on toiminut hallituksen jäsenenä Suuntakivi Oy:ssä vuodesta 2016 alkaen, Silta Partners Oy:ssä vuodesta 2016 alkaen sekä Virta Advisory Oy:ssä vuodesta 2016 alkaen.

Riippumattomuus

Mikko Siuruainen on riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Johannes Karjula, s. 1988

KTM
Yhtiön hallituksen jäsen vuodesta 2017 lähtien
Suomen kansalainen

Tausta add

Keskeinen työkokemus

Johannes Karjula on toiminut toimitusjohtajana perustamassaan Trustmary Group Oy:ssä vuodesta 2016 alkaen, Trustmary Finland Oy:ssa vuodesta 2019 alkaen sekä varatoimitusjohtajana Sesonkia Oy:ssä 2015 alkaen. Tämän lisäksi Johannes Karjula on toiminut toimitusjohtajana LeadFlow Oy:ssä vuosina 2014–2016 sekä toiminimiyrittäjänä vuosina 2010–2015.

Keskeiset luottamustehtävät

Johannes Karjula on toiminut hallituksen puheenjohtajana Eeroplan Oy:ssä vuodesta 2016 ja Satokausikalenteri Media Oy:ssä vuodesta 2018 alkaen. Lisäksi hän on toiminut hallituksen jäsenenä Trustmary Group Oy:ssä vuodesta 2016 alkaen, Sesonkia Oy:ssä vuodesta 2015 alkaen, Molarum Salaojat Oy:ssä vuodesta 2015 alkaen, hallituksen jäsenenä ja partnerina Markkinointitoimisto WDS Oy:ssä vuodesta 2017 alkaen, CX International Oy:ssä vuodesta 2017 alkaen ja Trustmary Finland Oy:ssä vuodesta 2017 alkaen. Aiemmin hän on toiminut hallituksen jäsenenä LeadFlow Oy:ssä vuosina 2014–2016.

Riippumattomuus

Johannes Karjula on riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Sampsa Laine, s. 1969

KTM
Hallituksen jäsen vuodesta 2020 lähtien
Suomen kansalainen

Tausta add

Keskeinen työkokemus

Sampsa Laine on ollut Manna&Co konsernin toimitusjohtaja 4.4.2022 alkaen. Lisäksi hän on ollut Growroad Oy:n perustaja ja hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2013. Hän vastasi digitaalisten palvelujen kehittämisestä Nordean yritysasiakkaille kesästä 2017 tammikuuhun 2020 ja toimi Nordea Suomen pankkitoiminnan varatoimitusjohtaja ja pk-yritysliiketoiminnasta vastaavana johtajana 2014–2017.

Keskeiset luottamustehtävät

Sampsa Laine on toiminut hallituksen puheenjohtajana Fundu Platform Oy:ssä vuodesta 2020.

Riippumattomuus

Sampsa Laine on riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Elina Tourunen, s. 1980

KTM, CFA
Hallituksen jäsen vuodesta 2021 lähtien
Suomen kansalainen

Tausta add

Keskeinen työkokemus

Elina Tourunen on toiminut sijoitusjohtajana eQ Varainhoito Oy:n Private Equity –tiimissä vuodesta 2020 lähtien. Vuosina 2015-2020 hän työskenteli Euroopan Investointirahaston EIF:n palveluksessa Luxemburgissa, jossa hän toimi senior salkunhoitajana private equity –tiimissä. Aiemmin hän on toiminut yritysrahoitusjohtajana Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Eterassa ja sitä ennen managerina EY:n transaktiotiimissä.

Keskeiset luottamustehtävät

Elina Tourunen on toiminut hallituksen jäsenenä Tornator Oyj:ssa vuosina 2012-2015 ja Futurice Oy:ssa vuosina 2012-2014. Hän on lisäksi toiminut useassa hallituksessa äänettömänä tarkkailijana ml. Hydroline Oy ja Staffpoint Oy.

Riippumattomuus

Elina Tourunen on riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Erik Tahkola, s. 1995

Kauppatieteiden ylioppilas
Hallituksen jäsen vuodesta 2023 lähtien
Suomen kansalainen

Tausta add

Keskeinen työkokemus

Erik Tahkola on toiminut Ducap Oy:n toimitusjohtajana vuodesta 2019 alkaen sekä Omago Oy:n talousjohtajana keväästä 2022 alkaen. Erik Tahkola on toiminut Talenomin palveluksessa vuosien 2011-2020 aikana useissa eri tehtävissä muun muassa myyntilaskutuksen ja palkanlaskennan yksiköissä.

Keskeiset luottamustehtävät

Erik Tahkola on toiminut Suomen Padelkeskus Oy:n hallituksen jäsenenä vuodesta 2020 alkaen sekä Ducap Oy:n hallituksen jäsenenä 2019 alkaen. Lisäksi hän on hallituksen jäsenenä kuudessa eri urheiluliiketoimintaa harjoittavassa yhtiössä.

Riippumattomuus

Erik Tahkolan ei katsota olevan riippumaton yhtiöstä, koska hän on ollut viimeisen kolmen vuoden aikana työsuhteessa yhtiöön. Erik Tahkolan katsotaan olevan riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista.

Johdon omistukset

Katso johdon omistukset

null

Johdon liiketoimet

Tutustu johdon liiketoimista julkaistuihin tiedotteisiin