Sijoituskohteena

Strategia ja taloudelliset tavoitteet

Strategia ja taloudelliset tavoitteet

Vuonna 2020 julkaistun kasvustrategiamme visiona on tuottaa ylivoimaiset tilitoimisto-, maksutili- ja -korttipalvelut pk-yrityksille. Uuden kasvustrategian myötä kohdemarkkinamme laajentui keskisuurten pk-yritysten lisäksi pk-sektorin pienasiakkaisiin. Samalla otimme strategiseksi tavoitteiksemme viedä osaamistamme uusille markkinoille Eurooppaan sekä kasvaa yrityskaupoin.

Taloudelliset tavoitteet

Julkaisimme vuonna 2022 keskipitkän aikavälin taloudelliset tavoitteemme, joissa painotetaan liikevaihdon kasvua. Kasvun odotetaan tulevan ennen kaikkea kansainvälisiltä markkinoilta, ja se pohjautuu aktiiviseen myynnin edelleen kehittämiseen, digitaaliseen myyntiin sekä yrityskauppoihin.

Talenomin keskipitkän aikavälin (2023–2025) taloudelliset tavoitteet ovat seuraavat:

  • liikevaihdon vuosittainen kasvu yli 30 prosenttia,
  • käyttökatteen vuosittainen kasvu yli 15 prosenttia,
  • kasvava euromääräinen liikevoitto ja
  • kasvava osakekohtainen osinko.

Kasvustrategiamme osa-alueet

Automaation kehitys jatkuu

Olemme jo vuosia keskittyneet prosessitehokkuuden parantamiseen. Edistystä on tapahtunut etenkin kirjanpitoprosessin yksinkertaistamisessa, jossa on onnistuneesti karsittu välivaiheita.

Viime vuosina painopiste on ollut automaation kehittämisessä. Tavoitteenamme on nostaa kirjanpidon ja palkanlaskennan automaatioaste 100 prosenttiin. Raportoimme 2021 puolivuosikatsauksemme yhteydessä kirjanpidon automaatioasteeksi 75 prosenttia ja palkanlaskennan 50 prosenttia.

Automaation tuoma työaikasäästö vauhdittaa matkaamme kirjanpitäjästä konsultiksi, ja kirjanpitäjiemme tekemän konsultointityön määrä on tasaisessa kasvussa. Automaatio on vähentänyt työvoiman tarvetta ja parantanut kapasiteettiamme vastaanottaa uusia asiakkaita palkkaamatta lisää kirjanpitäjiä. Automaatioasteen kasvu vapauttaa resurssejamme asiakkaiden toivomaan proaktiiviseen ja vaativampaan neuvonantotyöhön.

Kilpailuetua ylivoimaisesta asiakaskokemuksesta

Haluamme erottautua aktiivisena, yrittäjän puolella olevana toimijana, joka auttaa asiakkaitaan tilitoimistopalveluiden lisäksi talouden, verotuksen ja hallinnon lisäarvopalveluilla. Tavoite ylivoimaisesta asiakaskokemuksesta pyritään saavuttamaan muun muassa panostamalla vahvasti osaamisen kehittämiseen ja henkilöstön jatkuvaan kouluttamiseen. Vuosina 2016–2020 Talenomin oman KLT-valmennusohjelman kautta on valmistunut yli 100 KLT-asiantuntijaa.

Kasvumahdollisuuksia uusilla markkinoilla Euroopassa

Olemme viimeisten parin vuoden aikana ottaneet ratkaisevia askelia kansainvälistymisessä. Tavoitteenamme on jatkaa kasvua ja laajentumista Ruotsissa ja Espanjassa. Lisäksi muut Euroopan maat tarjoavat meille mahdollisuuksia laajentaa liiketoimintaa uusille markkinoille.

Euroopassa on useita erittäin mielenkiintoisia maita, joissa on valtava määrä pieniä ja keskisuuria yrityksiä, perinteiset talouden prosessit ja pirstaleiset tilitoimistomarkkinat. Tavoittelemme kansainvälistä kasvua sekä orgaanisesti että yritysostoin seuraavien vuosien aikana.

Kasvua orgaanisesti ja yrityskaupoin

Haluamme jatkaa vahvaa kasvua. Tavoitteenamme on kasvattaa sekä oman myyntihenkilöstön että franchising-yrittäjien määrää ja hakea kattavaa maatieteellistä peittoa myös etämyynnillä. Lisäksi TiliJaska pienasiakaskonsepti avaa meille kanavan tehokkaaseen digitaaliseen uusasiakashankintaan.

Merkittävät ohjelmistoinvestointimme ja näytöt tehokkuuden kehittämisessä tukevat liiketoiminnan volyymin kasvattamista myös yritysostoin. Alan nopea digitalisoituminen ja kiristyvä sääntely edellyttävät mittavia investointeja ja hallinnollisia resursseja, mikä saattaa asettaa haasteita alan pienemmille toimijoille.

Yrityskaupoilla voidaan tukea kannattavaa kasvua. Lyhyellä aikavälillä yrityskaupat rasittavat suhteellista kannattavuutta, mutta yritysostokohteen kannattavuus nousee ydinliiketoimintamme tasolle arviolta kolmessa vuodessa, kun uudet järjestelmät on otettu käyttöön.

Pienasiakaskonsepti vauhdittaa kannattavan kasvun strategian toteuttamista

Lokakuussa 2020 saavutimme tärkeän etapin kasvustrategiassamme lanseeratessamme Suomen markkinoille pienasiakaskonseptin, joka tuo pienyrittäjille ilmaisen kirjanpitosovelluksen, maksukortti- ja tilipalvelut (IBAN-tilit ja kortit) sekä asiakkaan tarpeen mukaan skaalautuvat tilitoimistopalvelut.

Pienasiakaskonsepti avaa meille houkuttelevan kohdemarkkinan, pk-yritysten pienasiakassektorin, johon kuuluvat yritykset, joiden liikevaihto on alle 400 000 euroa.

Maksu- ja rahoituspalveluista lisäarvoa asiakkaille saman katon alta

Vuonna 2019 alkanut työrupeama maksutilien ja -korttien saattamiseksi Talenomin asiakkaille saatiin tavoiteaikataulussa ensimmäiseksi kokonaiseksi julkaistavaksi tuotteeksi keväällä 2021. Uuden tuotekokonaisuuden myötä voimme tarjota asiakkaillemme heidän toivomansa tilitoimisto- ja maksupalvelut saman katon alta. Ajantasainen tieto asiakkaan rahoitustarpeesta mahdollistaa meille oikeiden palvelujen tarjoamisen oikea-aikaisesti. Tarjoamme asiakkaille rahoitusta kumppaneiden kautta ja kumppaneiden riskillä. Lisäksi tarjoamme konsultaatiota rahoituspäätöksen tueksi sekä rahoituksen saajalle että myöntäjälle.

Taloudellinen kehitys

Tutustu tunnuslukuihimme

null

Yritysostot

Tutustu tekemiimme yritysostoihin