Sijoittajat

Sijoituskohteena > Näkymät ja ohjeistus

Näkymät ja ohjeistus

2022

16.12.2021: Talenomin näkymät ja taloudellinen ohjeistus vuodelle 2022

Talenom odottaa tilitoimistomarkkinan kasvavan yhtiön kaikissa toimintamaissa vuonna 2022 ja kysynnän säilyvän vakaana. Lisäksi toimialan konsolidaation ennakoidaan jatkuvan muun muassa digitalisaation aiheuttaman murroksen vauhdittamana. Talenomin tavoitteena on jatkaa erittäin vahvaa kasvua ja laajentumista kaikissa toimintamaissaan sekä Euroopan muissa maissa, joissa on merkittävä mahdollisuus laajentua tilitoimistoalan digitalisaation edelläkävijänä.

Talenom odottaa vuoden 2022 liikevaihdon olevan 100-110 miljoonaa euroa ja liikevoiton 15-18 miljoonaa euroa.

Ohjeistus pitää sisällään marraskuun 2021 lopussa tehtyjen ruotsalaisten tilitoimistojen Kjell Wengbrand Redovisnings AB:n ja MH Konsult Väst AB:n yritysostojen ennusteet. Kaupat saatetaan päätökseen vuoden 2022 alussa. Talenomille siirtyvä liikevaihto ostetuista yhtiöistä on vuositasolla noin 3,3 miljoonaa euroa.

Orgaanisen kasvun ja edellä mainittujen yritysostojen lisäksi ohjeistus sisältää arvion vuoden 2022 aikana mahdollisesti tehtävistä yrityskaupoista, joiden toteutumiseen liittyy merkittävää epävarmuutta. Vuoden 2022 liikevaihdon kokonaiskasvusta valtaosan odotetaan kuluvan vuoden tapaan tulevan yritysostoista Suomessa ja Euroopassa. Uusille markkina-alueille laajentuminen mahdollistaa yhtiön pitkän aikavälin kasvun.

Yritysostoilla on lyhyellä aikavälillä negatiivinen vaikutus suhteelliseen kannattavuuteen. Yritysostokohteen kannattavuus nousee Talenomin ydinliiketoiminnan tasolle arviolta kolmessa vuodessa siitä, kun uudet järjestelmät on otettu kohteessa käyttöön. Ruotsissa uusien ohjelmistojen käyttöönotto on suunniteltu aloitettavan syksyllä 2022. Talenomin viime vuosina tekemät investoinnit automaatioon, asiakasystävällisiin käyttöliittymiin ja pienasiakassegmenttiin sekä kansainvälisesti skaalautuvaan ohjelmistoalustaan tulevat nostamaan poistotasoa suhteessa liikevaihtoon, mutta operatiivinen kannattavuus paranee käyttökatteella mitattuna.