Hallinnointi

Ylimääräinen yhtiökokous 2022

Ylimääräinen yhtiökokous 2022

Talenom Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous pidettiin 13.10.2022 klo 10 osoitteessa Töölönlahdenkatu 2, 00100 Helsinki.

Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Hallitus ehdottaa, että yhtiöjärjestykseen tehdään lisäys yhtiökokoukseen osallistumisesta etäyhteyden avulla tai kokonaan ilman fyysistä kokouspaikkaa. Muutos tehtäisiin yhtiöjärjestyksen kohtaan 7:

Uusi yhtiöjärjestyksen kohta:

7 § KUTSU YHTIÖKOKOUKSEEN, KOKOUSPAIKKA JA OSALLISTUMISTAPA

Kutsu yhtiökokoukseen tulee toimittaa osakkeenomistajille aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin viimeistään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.

Kutsu on toimitettava osakkeenomistajille ilmoituksella, joka julkaistaan yhtiön internet-sivuilla.

Osakkeenomistajan on voidakseen käyttää puhe- ja äänivaltaansa yhtiökokouksessa ilmoittauduttava kokouskutsussa ilmoitetulla tavalla ja viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen yhtiökokousta.

Hallitus voi päättää, että yhtiökokoukseen saa osallistua myös siten, että osakkeenomistaja käyttää päätösvaltaansa tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla ennen yhtiökokousta tai kokouksen aikana. Hallitus voi päättää myös, että yhtiökokous järjestetään ilman kokouspaikkaa siten, että osakkeenomistajat käyttävät täysimääräisesti päätösvaltaansa ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana.

Yhtiökokoukset voidaan pitää yhtiön kotipaikan lisäksi Helsingissä.

Vanha yhtiöjärjestyksen kohta:

7 § KUTSU YHTIÖKOKOUKSEEN

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeen omistajille todistettavasti kirjallisesti aikaisintaan kaksi kuukautta ja viimeistään viikkoa ennen yhtiökokousta heidän yhtiön osakasluetteloon merkityillä osoitteillaan.

Sen jälkeen kun yhtiön osakkeet on liitetty arvo-osuusjärjestelmään, kutsu yhtiökokoukseen julkaistaan yhtiön verkkosivuilla aikaisintaan kaksi kuukautta ja viimeistään 21 päivää ennen kokousta, kuitenkin aina vähintään yhdeksän (9) päivää ennen osakeyhtiölaissa tarkoitettua yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.

Osakkeenomistajan on voidakseen käyttää puhe- ja äänestysvaltaansa yhtiökokouksessa ilmoittauduttava kokouskutsussa ilmoitetulla tavalla ja viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokousta.

Yhtiökokoukset voidaan pitää yhtiön kotipaikan lisäksi Helsingissä

Tärkeitä päivämääriä

Vastaehdotukset esitettävä viimeistään 22.9.2022 klo 16
Vastaehdotukset nähtävillä tällä sivulla viimeistään 28.9.2022
Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys alkaa 28.9.2022 klo 10
Yhtiökokouksen täsmäytyspäivä 3.10.2022
Kokouksessa käsiteltävistä asioista esitettävä kysymykset viimeistään 3.10.2022 klo 16
Vastaukset osakkeenomistajien kysymyksiin nähtävillä tällä sivulla viimeistään 5.10.2022
Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys päättyy 7.10.2022 klo 16
Ylimääräisen yhtiökokouksen pöytäkirja nähtävillä tällä sivulla viimeistään 27.10.2022